Stocks-EL-Estee Lauder Companies Inc

EL Estee Lauder Companies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van Estee Lauder Companies Inc met 10.30% en bedroegen 15.91B. Het netto-inkomen decreased met 58.06% naar 1.01B. De totale activa decreased met 0.23% naar 6.42B en WPA decreased van 6.55 naar 2.79.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering