Stocks-ELAN-Elanco Animal Health Inc

ELAN Elanco Animal Health Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Elanco Animal Health Inc met 7.28% en bedroegen 4.42B. Het netto-inkomen increased met 84.32% naar -74.00M. De totale activa decreased met 7.14% naar -5.49B en WPA increased van -0.97 naar -0.15.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering