Stocks-EPIA.ST-Epiroc AB

EPIA.ST Epiroc AB

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Epiroc AB met 21.43% en bedroegen 60.34B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 6.95 naar N/A.
EPIA.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.36%
Nettowinstmarge
15.93%
Winstmarge
21.80%
Rendement op investering
19.11%