Stocks-EQNR-Equinor ASA-ADR

EQNR Equinor ASA-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Equinor ASA-ADR met 67.05% en bedroegen 149.00B. Het netto-inkomen increased met 236.29% naar 28.74B. De totale activa increased met 38.34% naar 53.99B en WPA increased van 2.62 naar 9.03.
EQNRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.34%
Nettowinstmarge
5.01%
Winstmarge
38.36%
Rendement op investering
10.65%