Stocks-ES-Eversource Energy

ES Eversource Energy

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Eversource Energy met 24.60% en bedroegen 12.29B. Het netto-inkomen increased met 15.01% naar 1.41B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 3.54 naar 4.05.
ESInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.91%
Nettowinstmarge
12.00%
Winstmarge
19.30%
Rendement op investering
3.79%