Stocks-ESNT-Essent Group

ESNT Essent Group

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Essent Group met 2.69% en bedroegen 1.00B. Het netto-inkomen increased met 21.94% naar 831.35M. De totale activa increased met 5.34% naar 4.46B en WPA increased van 6.11 naar 7.72.
ESNTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
65.03%
Winstmarge
79.86%
Rendement op investering
14.68%