Stocks-ET-Energy Transfer LP

ET Energy Transfer LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Energy Transfer LP met 33.31% en bedroegen 89.88B. Het netto-inkomen decreased met 12.25% naar 5.87B. De totale activa increased met 2.53% naar 41.17B en WPA decreased van 1.89 naar 1.40.
ETInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.10%
Nettowinstmarge
4.55%
Winstmarge
9.93%
Rendement op investering
4.09%