Stocks-EVK.DE-Evonik

EVK.DE Evonik

18.342 0.684 (3.87%)
Prijzen door Xignite, in EUR Markt gesloten
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van Evonik met 7.72% en bedroegen 4.01B. Het netto-inkomen increased met 117.44% naar 49.00M. De totale activa decreased met NaN naar 10.81B en WPA increased van -0.61 naar 0.10.
EVK.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.51%
Nettowinstmarge
4.57%
Winstmarge
5.43%
Rendement op investering
5.13%