Stocks-EXK-Endeavour Silver Corp

EXK Endeavour Silver Corp

1.59 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Endeavour Silver Corp met 27.15% en bedroegen 210.21M. Het netto-inkomen decreased met 55.56% naar 6.20M. De totale activa increased met 33.06% naar 315.89M en WPA decreased van 0.08 naar 0.03.
EXKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.30%
Nettowinstmarge
-7.25%
Winstmarge
9.29%
Rendement op investering
-7.18%