Stocks-EXPE-Expedia Group Inc

EXPE Expedia Group Inc

106.93 0.11 (0.10%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Expedia Group Inc met 35.69% en bedroegen 11.67B. Het netto-inkomen increased met 272.36% naar 343.00M. De totale activa increased met 4.95% naar 3.73B en WPA increased van -1.80 naar 2.17.
EXPEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.80%
Nettowinstmarge
-7.76%
Winstmarge
10.19%
Rendement op investering
-1.48%