Stocks-FCN-FTI Consulting Inc

FCN FTI Consulting Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van FTI Consulting Inc met 9.10% en bedroegen 3.03B. Het netto-inkomen increased met 0.23% naar 235.51M. De totale activa increased met 6.21% naar 1.68B en WPA decreased van 6.65 naar 6.58.
FCNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.90%
Nettowinstmarge
8.50%
Winstmarge
10.29%
Rendement op investering
11.07%