Stocks-FE-FirstEnergy Corp

FE FirstEnergy Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van FirstEnergy Corp met 12.61% en bedroegen 12.50B. Het netto-inkomen decreased met 96.34% naar 406.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.35 naar 0.71.
FEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.24%
Nettowinstmarge
7.97%
Winstmarge
16.25%
Rendement op investering
3.00%