Stocks-FIVE-Five Below Inc

FIVE Five Below Inc

181.40 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Five Below Inc met 8.00% en bedroegen 3.08B. Het netto-inkomen decreased met 6.20% naar 261.53M. De totale activa increased met 21.57% naar 1.36B en WPA decreased van 4.95 naar 4.69.
FIVEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.46%
Nettowinstmarge
8.51%
Winstmarge
10.25%
Rendement op investering
9.96%