Stocks-FLTR.L-Flutter Entertainment

FLTR.L Flutter Entertainment

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Flutter Entertainment met 23.67% en bedroegen 9.51B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -1.71 naar N/A.
FLTR.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
47.29%
Nettowinstmarge
0.23%
Winstmarge
2.39%
Rendement op investering
-0.29%