Stocks-FOUR-Shift4 Payments Inc

FOUR Shift4 Payments Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Shift4 Payments Inc met 43.36% en bedroegen 1.99B. Het netto-inkomen increased met 216.06% naar 86.70M. De totale activa increased met 20.24% naar 480.60M en WPA increased van -0.89 naar 1.05.
FOURInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.52%
Nettowinstmarge
-2.47%
Winstmarge
6.50%
Rendement op investering
-2.22%