Stocks-FR.PA-Valeo SA

FR.PA Valeo SA

18.038 0.698 (4.02%)
Prijzen door Xignite, in EUR Markt gesloten
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2012 increased de inkomsten van Valeo SA met 2.67% en bedroegen 2.92B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 0.00. De totale activa decreased met NaN naar 2.21B en WPA decreased van N/A naar N/A.
FR.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.88%
Nettowinstmarge
>-0.01%
Winstmarge
2.83%
Rendement op investering
-0.07%