Stocks-FRE.DE-Fresenius SE & Co KGaA

FRE.DE Fresenius SE & Co KGaA

25.77 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fresenius SE & Co KGaA met 8.85% en bedroegen 40.84B. Het netto-inkomen decreased met 24.90% naar 2.12B. De totale activa increased met 10.00% naar 32.22B en WPA decreased van 3.26 naar 2.44.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering