Stocks-FRT-Federal Realty Investment Trust

FRT Federal Realty Investment Trust

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Federal Realty Investment Trust met 12.92% en bedroegen 1.07B. Het netto-inkomen increased met 46.55% naar 394.33M. De totale activa increased met 11.66% naar 3.21B en WPA increased van 3.26 naar 4.71.
FRTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.14%
Nettowinstmarge
29.48%
Winstmarge
34.57%
Rendement op investering
4.20%