Stocks-FSK-FS KKR Capital Corp

FSK FS KKR Capital Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van FS KKR Capital Corp met 43.29% en bedroegen 1.79B. Het netto-inkomen decreased met 93.93% naar 92.00M. De totale activa decreased met 9.29% naar 7.01B en WPA decreased van 7.16 naar 0.32.
FSKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.71%
Nettowinstmarge
10.18%
Winstmarge
181.99%
Rendement op investering
2.36%