Stocks-G1A.DE-GEA

G1A.DE GEA

37.12 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van GEA met 9.82% en bedroegen 5.16B. Het netto-inkomen increased met 31.52% naar 401.40M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
G1A.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.96%
Nettowinstmarge
3.04%
Winstmarge
10.41%
Rendement op investering
6.08%