Stocks-GAW.L-Games Workshop

GAW.L Games Workshop

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van Games Workshop met 13.50% en bedroegen 470.80M. Het netto-inkomen increased met 4.91% naar 134.70M. De totale activa increased met 0.17% naar 235.10M en WPA increased van 3.91 naar 4.09.
GAW.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
71.05%
Nettowinstmarge
28.93%
Winstmarge
37.89%
Rendement op investering
50.70%