Stocks-GDS-GDS Holdings Ltd-ADR

GDS GDS Holdings Ltd-ADR

5.98 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van GDS Holdings Ltd-ADR met 14.24% en bedroegen 1.38B. Het netto-inkomen decreased met 10.41% naar -217.23M. De totale activa decreased met NaN naar 3.48B en WPA decreased van N/A naar -1.22.
GDSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.15%
Nettowinstmarge
-13.62%
Winstmarge
6.44%
Rendement op investering
-1.90%