Stocks-GFC.PA-Gecina

GFC.PA Gecina

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Gecina met 4.34% en bedroegen 644.40M. Het netto-inkomen decreased met 80.32% naar 167.44M. De totale activa decreased met 1.56% naar 12.78B en WPA decreased van N/A naar 2.29.
GFC.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
72.56%
Nettowinstmarge
78.11%
Winstmarge
61.83%
Rendement op investering
3.70%