Stocks-GLW-Corning Inc

GLW Corning Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Corning Inc met 11.28% en bedroegen 12.59B. Het netto-inkomen decreased met 53.25% naar 648.00M. De totale activa decreased met 3.32% naar 11.87B en WPA decreased van 1.54 naar 0.68.
GLWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.82%
Nettowinstmarge
8.18%
Winstmarge
8.56%
Rendement op investering
5.33%