Stocks-GM-General Motors Co

GM General Motors Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van General Motors Co met 9.64% en bedroegen 171.84B. Het netto-inkomen decreased met 0.95% naar 9.84B. De totale activa decreased met NaN naar 68.31B en WPA increased van 6.13 naar 7.32.
GMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.14%
Nettowinstmarge
6.05%
Winstmarge
5.41%
Rendement op investering
6.53%