Stocks-GRAB-Grab Holdings Ltd

GRAB Grab Holdings Ltd

3.51 -0.02 (-0.57%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Grab Holdings Ltd met 112.30% en bedroegen 1.43B. Het netto-inkomen increased met 51.05% naar -1.74B. De totale activa decreased met 16.98% naar 6.66B en WPA increased van -0.95 naar -0.44.
GRABInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.32%
Nettowinstmarge
-185.26%
Winstmarge
-40.23%
Rendement op investering
-51.32%