Stocks-GSK.L-GlaxoSmithKline

GSK.L GlaxoSmithKline

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van GlaxoSmithKline met 3.42% en bedroegen 30.33B. Het netto-inkomen increased met 7.86% naar 5.31B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 3.66 naar N/A.
GSK.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
72.21%
Nettowinstmarge
15.10%
Winstmarge
22.13%
Rendement op investering
14.22%