Stocks-GWW-WW Grainger Inc

GWW WW Grainger Inc

940.34 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van WW Grainger Inc met 8.21% en bedroegen 16.48B. Het netto-inkomen increased met 18.71% naar 1.90B. De totale activa increased met 25.81% naar 3.44B en WPA increased van 30.08 naar 36.23.
GWWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.42%
Nettowinstmarge
8.51%
Winstmarge
15.57%
Rendement op investering
24.19%