Stocks-HDD.DE-Heidelberger Druckmaschinen AG

HDD.DE Heidelberger Druckmaschinen AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Heidelberger Druckmaschinen AG met 11.54% en bedroegen 2.44B. Het netto-inkomen increased met 175.76% naar 91.00M. De totale activa decreased met NaN naar 514.00M en WPA decreased van N/A naar 0.30.
HDD.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.32%
Nettowinstmarge
-2.15%
Winstmarge
5.32%
Rendement op investering
-10.28%