Stocks-HER.MI-Hera SPA

HER.MI Hera SPA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hera SPA met 90.26% en bedroegen 20.08B. Het netto-inkomen decreased met 18.08% naar 305.30M. De totale activa decreased met NaN naar 3.64B en WPA decreased van N/A naar N/A.
HER.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.03%
Nettowinstmarge
3.57%
Winstmarge
5.06%
Rendement op investering
4.96%