Stocks-HIW-Highwoods Properties Inc

HIW Highwoods Properties Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Highwoods Properties Inc met 9.62% en bedroegen 839.79M. Het netto-inkomen decreased met 48.37% naar 163.96M. De totale activa decreased met 1.77% naar 2.56B en WPA decreased van 2.98 naar 1.49.
HIWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.93%
Nettowinstmarge
30.79%
Winstmarge
28.21%
Rendement op investering
4.72%