Stocks-HO.PA-Thales Group

HO.PA Thales Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Thales Group met 8.50% en bedroegen 17.57B. Het netto-inkomen increased met 10.32% naar 1.12B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
HO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.07%
Nettowinstmarge
5.32%
Winstmarge
8.85%
Rendement op investering
8.62%