Stocks-HOT.DE-HOCHTIEF AG

HOT.DE HOCHTIEF AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van HOCHTIEF AG met 22.65% en bedroegen 26.22B. Het netto-inkomen increased met 75.53% naar 515.01M. De totale activa increased met 13.23% naar 1.23B en WPA increased van 3.05 naar 6.68.
HOT.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.00%
Nettowinstmarge
1.96%
Winstmarge
2.06%
Rendement op investering
9.35%