Stocks-HPP-Hudson Pacific Properties Inc

HPP Hudson Pacific Properties Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hudson Pacific Properties Inc met 14.43% en bedroegen 1.03B. Het netto-inkomen decreased met 163.43% naar -17.71M. De totale activa decreased met 10.41% naar 3.88B en WPA decreased van 0.04 naar -0.39.
HPPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.64%
Nettowinstmarge
1.64%
Winstmarge
8.10%
Rendement op investering
0.18%