Stocks-HSIC-Henry Schein Inc

HSIC Henry Schein Inc

76.09 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Henry Schein Inc met 1.98% en bedroegen 12.65B. Het netto-inkomen decreased met 13.35% naar 566.00M. De totale activa decreased met 0.12% naar 4.67B en WPA decreased van 4.40 naar 3.91.
HSICInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.45%
Nettowinstmarge
4.60%
Winstmarge
6.52%
Rendement op investering
12.12%