Stocks-HTG.L-Hunting PLC

HTG.L Hunting PLC

298.55 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hunting PLC met 55.36% en bedroegen 589.23M. Het netto-inkomen increased met 95.39% naar -3.00M. De totale activa increased met 9.36% naar 703.47M en WPA increased van -0.39 naar -0.02.
HTG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
24.92%
Nettowinstmarge
-12.61%
Winstmarge
13.31%
Rendement op investering
-7.92%