Stocks-HUN-Huntsman Corp

HUN Huntsman Corp

24.04 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Huntsman Corp met 5.09% en bedroegen 8.02B. Het netto-inkomen decreased met 53.71% naar 511.00M. De totale activa decreased met 15.77% naar 3.84B en WPA decreased van 4.72 naar 2.27.
HUNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.85%
Nettowinstmarge
7.16%
Winstmarge
2.04%
Rendement op investering
9.02%