Stocks-HVPE.L-HarbourVest Global Private Equity Ltd

HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van HarbourVest Global Private Equity Ltd met 53.88% en bedroegen 196.77M. Het netto-inkomen decreased met 106.99% naar -53.37M. De totale activa increased met 6.65% naar 3.12B en WPA decreased van 9.56 naar -0.67.
HVPE.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
99.06%
Nettowinstmarge
288.41%
Winstmarge
373.06%
Rendement op investering
14.37%