Stocks-IDA-IDACORP Inc

IDA IDACORP Inc

89.86 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van IDACORP Inc met 12.63% en bedroegen 1.64B. Het netto-inkomen increased met 5.57% naar 259.56M. De totale activa increased met 5.21% naar 2.81B en WPA increased van 4.85 naar 5.11.
IDAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.74%
Nettowinstmarge
16.90%
Winstmarge
16.62%
Rendement op investering
5.30%