Stocks-IDR.MC-Indra Sistemas SA

IDR.MC Indra Sistemas SA

16.04 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Indra Sistemas SA met 13.60% en bedroegen 3.85B. Het netto-inkomen increased met 20.27% naar 175.60M. De totale activa increased met 18.62% naar 1.03B en WPA increased van 0.74 naar 0.89.
IDR.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
6.08%
Nettowinstmarge
2.58%
Winstmarge
7.75%
Rendement op investering
4.57%