Stocks-IG.MI-Italgas

IG.MI Italgas

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Italgas met 13.50% en bedroegen 1.56B. Het netto-inkomen increased met 13.75% naar 436.10M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
IG.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.28%
Nettowinstmarge
19.39%
Winstmarge
24.87%
Rendement op investering
5.69%