Stocks-IMB.L-Imperial Brands PLC

IMB.L Imperial Brands PLC

1891.16 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Imperial Brands PLC met 91.98% en bedroegen 32.48B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
IMB.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.78%
Nettowinstmarge
10.91%
Winstmarge
19.09%
Rendement op investering
12.38%