Stocks-INVE-A.ST-Investor AB ser. A

INVE-A.ST Investor AB ser. A

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Investor AB ser. A met 469.05% en bedroegen 72.13B. Het netto-inkomen increased met 269.63% naar 126.82B. De totale activa increased met 18.46% naar 717.43B en WPA increased van -24.38 naar 41.46.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering