Stocks-IRM-Iron Mountain Inc

IRM Iron Mountain Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Iron Mountain Inc met 13.63% en bedroegen 5.10B. Het netto-inkomen increased met 24.17% naar 562.15M. De totale activa decreased met 25.70% naar 636.79M en WPA increased van 1.55 naar 1.90.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering