Stocks-ISS.CO-ISS A/S

ISS.CO ISS A/S

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ISS A/S met 7.25% en bedroegen 76.54B. Het netto-inkomen increased met 274.07% naar 2.01B. De totale activa increased met 38.85% naar 10.82B en WPA increased van 3.31 naar 10.99.
ISS.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.73%
Nettowinstmarge
-0.67%
Winstmarge
3.73%
Rendement op investering
-2.11%