Stocks-IT-Gartner Inc

IT Gartner Inc

461.70 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Gartner Inc met 7.27% en bedroegen 5.90B. Het netto-inkomen increased met 9.16% naar 882.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 9.96 naar 11.08.
ITInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.55%
Nettowinstmarge
11.69%
Winstmarge
18.14%
Rendement op investering
15.06%