Stocks-ITX.MC-Industria de Diseno Textil SA

ITX.MC Industria de Diseno Textil SA

35.94 0.23 (0.64%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Industria de Diseno Textil SA met 17.51% en bedroegen 32.57B. Het netto-inkomen increased met 27.60% naar 4.15B. De totale activa increased met 8.09% naar 17.03B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ITX.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
48.45%
Nettowinstmarge
11.17%
Winstmarge
18.27%
Rendement op investering
16.67%