Stocks-JCI-Johnson Controls Inc

JCI Johnson Controls Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Johnson Controls Inc met 5.91% en bedroegen 26.79B. Het netto-inkomen increased met 17.99% naar 2.03B. De totale activa increased met 1.68% naar 17.69B en WPA increased van 2.19 naar 2.69.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering