Stocks-JFU-9F Inc-ADR

JFU 9F Inc-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van 9F Inc-ADR met 26.59% en bedroegen 90.48M. Het netto-inkomen decreased met 141.99% naar -88.35M. De totale activa decreased met 18.80% naar 533.82M en WPA decreased van -0.17 naar -7.57.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering