Stocks-JOUT-Johnson Outdoors Inc.

JOUT Johnson Outdoors Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Johnson Outdoors Inc. met 10.70% en bedroegen 663.84M. Het netto-inkomen decreased met 56.09% naar 19.53M. De totale activa increased met 2.19% naar 577.60M en WPA decreased van 4.38 naar 1.92.
JOUTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.87%
Nettowinstmarge
7.69%
Winstmarge
1.01%
Rendement op investering
11.53%